SAHA MBA

firmalogolari/sahamba-1.png

SAHA MBA

Salon No F

Stand No FUAYE

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesi ve sürekli olarak gelişmelerinin sağlanması amacıyla eğitimler ve destekleyici çalışmalar yaparak, sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlamaktadır.

SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı 2019 yılında TÜBİTAK TÜSSİDE ile işbirliği içinde dünyanın en prestijli MBA programlarına denk içerik, araç ve yöntemlerle hazırlanmıştır. Her sene geliştirilen ve yenilenen program Eylül 2022 4. Yılına başlayacaktır. SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı ile savunma sanayinin lider yöneticilerini yetiştiren SAHA AKADEMİ, 85 farklı firmadan 200 yönetici, yönetici adayı ve firma sahibine eğitim vermiştir.

Yüksek Teknoloji Eğitim Programı( YTEP – 1) ile küresel teknoloji eğitimlerini, Dünya ile yarışan ve Dünya’ya elektronik ürünleri üreten mühendislerimiz için Kuzey Amerika, Kuzey Asya, Orta Avrupa ve Güney Avrupa ve Asya Pasifik’te verilen Doulos eğitimlerini kurduğu paydaşlık ile SAHA AKADEMİ altında vermeye başladı. Yüksek Teknoloji Eğitimleri ile Xilinx, FPGA, VHDL, SystemVerilog, UVM, SystemC, ARM, Embedded Linux, Deep Learning eğitimleri başta olmak üzere en çok tercih edilen 33 farklı eğitimi, alanında uzman Doulos ve ElectraIC eğitmenleri ile verilmektedir.

SAHA AKADEMİ, Mesleki Eğitimler ile farklı faaliyet alanlarında çalışan insan kaynağına, sektörel, farkındalık ve mesleki eğitimler düzenlenmektedir. Firmaların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, organize edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanarak kurumsal kapasitesinin ve insan kaynağının geliştirilmesi hedeflenmektedir.