İstanbul Sanayi Odası

other/supporters-logo-iso.png

İstanbul Sanayi Odası

Salon No 7

Stand No 7E-01

(0212) 252 29 00

https://www.iso.org.tr/

Meşrutiyet Cad. Odakule, No:63, 34430 Beyoğlu/İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası 1952’den bu yana Türkiye sanayisinin ürettiği katma değer ve ihracat potansiyelinin en büyük temsilcisidir. 2022 yılında 22.000 üyeyi aşan tabanıyla imalat sanayi firmalarının güncel politikalar ve küresel ticaret kuralları çerçevesinde rekabetçiliklerini artırmaları ve teknoloji seviyelerini yükseltmeleri adına kamu kurumları ve özel sektör arasında köprü görevi görerek faaliyet gösteren İSO: dijital dönüşüm, yeşil mutabakat, geleceğin meslekleri, girişimcilik ve yenilik, çevre ve toplum odaklı büyüme, kadınların sanayideki yeri gibi çok farklı alanlarda üye sanayi firmalarına rehberlik etmektedir.

İSO’nun yürüttüğü proje ve çalışmaların bazıları:

İSO, AB programları tarafından finanse edilen birçok uluslararası projede (Ufuk Avrupa ve Ufuk 2020, Erasmus+, COSME, Avrupa İşletmeler Ağı vb.) ve İstanbul Bölgesel Kalkınma Ajansı (ISTKA) tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerde dijitalleşme, inovasyon, döngüsel ekonomi ve mesleki eğitim ve öğretim konularında hem koordinasyon hem de ortaklık yapmaktadır.

ISO, 2008 yılından bu yana İstanbul bölgesindeki KOBİ'lere AB mevzuatı, dış ticaret, teknoloji ve dijitalleşme konularında, stratejik temas noktası olduğu  Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) kapsamında hizmetler sunmaktadır. ISO, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek KOBİ'lerin dijital ve yeşil geçişini destekler ve yerel ve/veya küresel değer zincirlerine erişim sağlamak için KOBİ'lere özel ve ihtiyaca göre hazırlanmış hizmetler ve destek sağlamaktadır.

İSO, KOBİ'lerin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir olmalarına yardımcı olmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak ve işbirliği yapmak amacıyla kamu kurumları, sanayi şirketleri, üniversiteler, finans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve danışmanlık şirketlerini temsil eden 50 paydaşın katılımıyla Sürdürülebilirlik Platformu'nu kurmuştur.

İSO, Üretim Süreçlerinde Enerji Verimliliği alanında danışmanlık hizmetleri vererek ve Çevre ve Enerji Ödülleri düzenleyerek çevrenin korunmasını, enerji ve hammaddelerin daha verimli kullanılmasını, daha az atık üretilmesini ve çevre dostu üretimi teşvik etmektedir. İSO, üyelerinin sürdürülebilir üretimi ve rekabet gücünü desteklemek için döngüsel ekonomiyi gündeminin ilk sıralarında tutmaktadır. İSO, KOBİ'lere Döngüsel ürün/hizmet tasarımı ve Temiz teknolojiler, Enerji ve Kaynak Verimliliği ve Yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak imalat sektörünün yeşil geçişini kolaylaştırmak için Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu projesini de yürütmektedir.

İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi ile KOBİ'lerin dijitalleşmesini desteklemektedir. İSO, KOBİ'leri dijital dönüşüm konusunda bilinçlendirerek, dijital dönüşüm yolculuklarında destekleyerek, akademi ile köprü görevi görerek, AB ekonomisi tarafında daha fazla değer yaratmak ve KOBİ'lerin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

İSO, Ufuk 2020 INNOSUP Programı kapsamında finanse edilen 5 milyon € bütçeli MIND4MACHINES projesinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. MIND4MACHINES Projesi, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Yapay Zeka, Blok Zinciri ve Siber Güvenlik Teknolojileri alanında teknoloji geliştiren KOBİ’lerin desteklenmesini hedeflemektedir. İSO liderliğindeki konsorsiyum, 8 farklı AB ülkesinden 11 kuruluşu bir araya getirmektedir.

İSO, 2015 yılından bu yana bilim, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren, erken aşama girişimcilerin lider, tam entegre kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek Girişimcilik işbirliğinin stratejik ortağıdır. Ticarileştirme yolculuklarında girişimcilere rehberlik etmek için yenilikçi teknolojilerini/süreçlerini/ürünlerini geliştirmek, test etmek, doğrulamak ve devreye almak için destek olmaktadır. İşbirliği kapsamında, her yıl “geleceğin sanayicileri” vizyonuyla girişimciler ödüllendirilmektedir.
İSO tarafından geliştirilmiş olan “İstanbul Proje Akademisi” projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında fonlanmaktadır ve 15 Şubat 2022 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır. 15 ay sürecek olan bu proje kapsamında örnek ve yaygınlaştırılabilir bir ara yüz modeli geliştirilerek, Türkiye’deki imalat sanayi kuruluşlarının Avrupa Birliği'nin AR-GE ve inovasyon finansman kaynaklarından daha fazla yararlanmasının sağlanması, Ufuk Avrupa 2021-2027 fonlarına erişiminin kolaylaştırılması ve giriş engellerinin azaltılması amaçlanmaktadır. İstanbul Proje Akademisi ortaya koyduğu ara yüz modeli çerçevesinde, İstanbul Sanayi Odası'nın liderliğinde sanayi kuruluşları ve TTO' lar aracılığı ile İstanbul’dan yedi üniversite arasında eş güdüm sağlayarak, ekosistemde etki ve çıktı odaklı birlikte geliştirme yaklaşımının bir örneği olacaktır. İstanbul Proje Akademisi, Ufuk Avrupa programının ulusal irtibat noktası olan TÜBİTAK’ın Türkiye’den katılımı ve başarı oranını artırmak için yaptığı çalışmaları destekleyici ve katkı sağlayıcı görev görerek İstanbul bölgesi düzeyinde tüm sanayi firmaları ve üniversiteler için kaldıraç etkisi yaratacaktır. İstanbul Proje Akademisi Ufuk Avrupa programını ana hedef olarak almakla birlikte, Avrupa Birliği’nin gelecek AR-GE ve yenilik çerçeve programlarında da faaliyetlerine devam eden bir yapı olması amaçlanmaktadır. Bu nedenle tüm ekosistemde yer alan paydaşların bu yapı içinde yer alması ve İstanbul Proje Akademisi’nin genişleyerek etki alanını büyütmesi hedeflenmektedir.