Pattern

Ziyaretçi Profili

Türkiye’nin gururu olan dev savunma sanayi firmalarından KOBİ’lere, üniversitelerden tedarikçilere, Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sanayi içinde yer alan tüm paydaşların bir araya geleceği SAHA EXPO hem katılımcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları sunacaktır.

  • Savunma Sanayi Sektör Temsilcileri
  • Silahlı Kuvvetler Temsilcileri
  • Kolluk kuvvetleri Temsilcileri
  • Yerli ve Yabancı Sanayi Yetkilileri
  • Yerli ve Yabancı Satın Alma Heyetleri
  • AR-GE Uzmanları
  • Mühendisler
  • Akademisyenler
  • Yabancı Büyükelçilik Mensupları
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Basın Mensupları