Ziyaretçi Profili

Türkiye’nin gururu olan dev savunma sanayi firmalarından KOBİ’lere, üniversitelerden tedarikçilere, Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sanayi içinde yer alan tüm paydaşların bir araya geleceği SAHA EXPO hem katılımcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları sunacaktır.

  • Savunma Sanayi Sektör Liderleri & Temsilcileri
  • Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Temsilcileri
  • Yurtiçi ve Yurtdışı Savunma, Havacılık, Denizcilik ve Uzay Sanayi Firmaları
  • Mühendislik Firmaları
  • Ar-Ge Uzmanları
  • Mühendisler
  • Akademisyenler
  • Yabancı Elçilik ve Konsoloslukların Mensupları
  • Sivil toplum kuruluşları
  • Medya-Basın Mensupları