Pattern

Ziyaretçi Profili

Türkiye’nin gururu olan dev savunma sanayi firmalarından KOBİ’lere, üniversitelerden tedarikçilere, Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sanayi içinde yer alan tüm paydaşların bir araya geleceği SAHA EXPO hem katılımcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları sunacaktır.

 • Savunma Sanayi Sektör Temsilcileri
 • Silahlı Kuvvetler Temsilcileri
 • Kolluk kuvvetleri Temsilcileri
 • Yerli ve Yabancı Sanayi Yetkilileri
 • Yerli ve Yabancı Satın Alma Heyetleri
 • AR-GE Uzmanları
 • Mühendisler
 • Akademisyenler
 • Yabancı Büyükelçilik Mensupları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Basın Mensupları