Katılımcılar için Devlet Desteği

Yurt İçi Fuar Katılımcılarının Desteklenmesi

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 2022 yılında geçerli olmak üzere 77.000 Türk Lirasını geçemez.

Fuar Katılımcılarının Yükümlülükleri

a) Bir İhracatçı Birliği’ne üye olmak,
b) Destek başvurusu için gerekli belgeleri başvuru süresi içerisinde organizatöre teslim etmek,
c) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince (İBGS) istenecek eksik belgeleri süresi içinde teslim etmek.

Faaliyet Sonrası Destek Müracaatı ve Müracaatın Değerlendirilmesi

a) Fuar katılımcısı, yurt içi fuar desteği ile ilgili başvurusunu yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde (yani 27 Ocak 2023 Cuma günü) istenilen belgelerle DYS üzerinden Bakanlığa/İBGS’ye iletmek zorundadır. 3 aylık sürenin hesaplanmasında belgelerin DYS’ye giriş tarihi esas alınır.
b) Bakanlığın/İBGS’nin DYS üzerinden yapacağı ek belge talebi, DYS üzerinden bildirim yaptığı tarihten itibaren en fazla 30 iş günü içinde karşılanmalıdır.
c) Faturalarda yer alan KDV miktarları destek hesaplamalarına dahil edilmez.
d) Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında kabul edilmez.

*Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 Sayılı Karar hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Detaylı bilgi ve başvuru için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

SAHA EXPO BROŞÜR

1
Firma Bilgileri
2
Alan Seçimi
3
Metre Kare Hesabı
4
Toplam Maliyet

Broşür İstek Formu

2022 Broşürümüze ulaşmak için lütfen aşağıda ki formu doldurunuz formu doldurduğunuzda belirttiğiniz mail adresine form otomatik olarak gönderilecektir.